Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά είτε είστε πελάτης μας, πιθανός πελάτης, επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με ποιον τρόπο προστατεύεστε από τη νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά σε όσους έρχονται σε επαφή μαζί μας ή/και χρησιμοποιούν κάποιες από τις υπηρεσίες μας καθώς και τα προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (για παράδειγμα, με email, μέσω της ιστοσελίδας μας, με τηλέφωνο κτλ). Περιγράφει πως χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως του τρόπου που επικοινωνείτε μαζί μας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς μέσω της μεταξύ μας επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο (ενδέχεται οι κλήσεις να καταγράφονται ή να παρακολουθούνται είτε για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είτε για νομικούς λόγους), email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ιστοσελίδα μας, ταχυδρομείο, τη συμπλήρωση αιτήσεων ασφάλισης ή άλλων αιτήσεων, μέσα από κοινωνικά δίκτυα ή προσωπικές επαφές/συναντήσεις (για παράδειγμα, ιατρικές επισκέψεις, διάγνωση και θεραπεία). Όποτε μας παρέχετε πληροφορίες για άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχουν δει την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και ότι συναινούν να μας δώσετε πληροφορίες σχετικές με αυτούς.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από:

 • τον γονέα ή κηδεμόνα σας, εάν είστε κάτω των 18 ετών;
 • συγγενικό πρόσωπο ο όποιος λειτουργεί για λογαριασμό σας;
 • γιατρούς, ιατρικό προσωπικό και θεραπευτές, νοσοκομεία, κλινικές και λοιπούς ιατρικούς παρόχους
 • πηγές πληροφόρησης προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, (π.χ. τα κοινωνικά δίκτυα)
 • το κύριο μέλος, εάν είστε εξαρτώμενο μέλος σε συμβόλαιο της οικογένειάς σας
 • τον εργοδότη σας, εάν είστε ασφαλισμένος σε εταιρικό συμβόλαιο που το παρέχει ο εργοδότης σας

Επεξεργαζόμαστε δύο κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς και (όπου αφορά) και τα εξαρτώμενα μέλη σας:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, να σας ταυτοποιήσουμε ή να χειριστούμε την μεταξύ μας σχέση) και
 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα ιατρικά δεδομένα)

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως όνομα, όνομα χρήστη, διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, χώρα διαμονής, ηλικία, ημερομηνία γεννήσεως και εθνικά έντυπα ταυτοποίησης (όπως Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμό Διαβατηρίου) κλπ.
 • Δεδομένα εργασίας.
 • Δεδομένα πληρωμής, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κλπ, είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, είτε για πίστωση σε αυτούς οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ιατρικά δεδομένα για την φυσική ή πνευματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων γενετικών ή βιομετρικών πληροφοριών τα οποία λαμβάνουμε από αιτήσεις ασφάλισης/τροποποίησης που συμπληρώνετε, από ιατρικά σημειώματα και αναφορές σχετικά
Οκτώβριος 2018 με την υγεία σας καθώς και από κάθε θεραπεία και φροντίδα που έχετε λάβει ή χρειαστεί, από προηγούμενες επαφές που είχαμε μεταξύ μας στο παρελθόν, καθώς επίσης και πληροφορίες από προηγούμενες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφορές και αρχεία ιατρικών υπηρεσιών που έχετε λάβει.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Θα πρέπει να έχουμε έννομο συμφέρον για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με το συμβόλαιο που θα συνάψετε ή έχετε ήδη συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία που συνεργαζόμαστε.
 • Όπου απαιτείται ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για την ενημέρωσή σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργαζόμαστε
 • Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών μας καθώς και των υπηρεσιών και προϊόντων των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργαζόμαστε.
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων σας.

Επεξεργαζόμαστε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:

 • Είναι αναγκαίο για ασφαλιστικούς λόγους, για παράδειγμα όταν:
  • Σας συμβουλεύουμε,
  • Διερευνούμε για λογαριασμό σας ασφαλιστικά προγράμματα,
  • Αιτούμαστε προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες,
  • Συμπληρώνουμε τις σχετικές αιτήσεις ασφάλισης / τροποποίησης,
  • Σας βοηθούμε κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου – π.χ. νοσηλεία –,
 • Έχουμε τη συναίνεσή σας. Βάσει βέλτιστης πρακτικής, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος να τα επεξεργαστούμε. Εάν χρειάζεται να μας δώσετε τη συναίνεσή σας, θα είμαστε ξεκάθαροι ως προς το τι ζητάμε, και θα σας ζητήσουμε να μας επιβεβαιώσετε τη βούλησή σας δίνοντάς μας τη σχετική συναίνεση. Εάν δεν μπορούμε να σας παράσχουμε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών μας χωρίς τη συναίνεσή σας (π.χ. δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε για αποζημιώσεις ιατρικών εξόδων χωρίς να μας έχετε δώσει την άδεια πρόσβασης στα ιατρικά σας δεδομένα), θα σας ενημερώσουμε όταν σας ζητούμε τη σχετική συναίνεση. Εάν αργότερα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορούμε πλέον να σας εξυπηρετήσουμε όπου χρειάζεται να έχουμε τη σχετική συναίνεσή σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους έννομους σκοπούς, για να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για σκοπούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαφήμισης καθώς επίσης και για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά
σας, τα δικαιώματα και ελευθερίες σας, νόμιμα συμφέροντα που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

 • Να διαχειριζόμαστε τη σχέση μαζί σας, την επιχείρησή μας καθώς και τρίτα μέρη που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες για εμάς (π.χ. για να ελέγξουμε εάν λάβατε κάποια επιστολή ή πακέτο αλληλογραφίας)
 • Να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας μέσω κάποιου τρίτου (π.χ. τον εργοδότη σας)
 • Να διαχειριζόμαστε και να ερευνούμε παράπονα
 • Να κρατούμε επικαιροποιημένο το αρχείο μας και να σας ενημερώνουμε όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο
 • Να κάνουμε προτάσεις σε εσάς σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας όταν πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς ή έρευνα ικανοποίησης
 • Να εφαρμόζουμε ή να χρησιμοποιούμε τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας ή να προστατεύουμε τα δικά μας (ή των πελατών μας ή άλλων ανθρώπων) δικαιώματα, ιδιοκτησία ή ασφάλεια
 • Να εξασκούμε τα δικαιώματά μας, να υπερασπίζουμε τα συμφέροντά μας από απαιτήσεις ή αξιώσεις και να τηρούμε τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν σε εμάς και στα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε
 • Να συμμετέχουμε, ή να υποβαλλόμαστε σε οποιαδήποτε πώληση, αγορά, συγχώνευση ή εξαγορά όλου ή μέρους της επιχείρησης

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό εάν έχουμε τη συναίνεσή σας ή κάποιο έννομο σκοπό όπως περιγράφουμε ανωτέρω.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (emails) ή επιστολές από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικά.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις ασφαλιστικές εταιρείες από τις οποίες ζητούμε προσφορές για λογαριασμό σας ή με αυτές που έχετε συμβληθεί, με τους αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη σας εάν είστε ασφαλισμένος μέσω εταιρικού συμβολαίου), με ανθρώπους που λειτουργούν για λογαριασμό σας (π.χ. κηδεμόνες ή γονείς) καθώς και με άλλους που μας βοηθούν στο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (π.χ. εταιρείες courier). Επίσης μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι νομικά αναγκαίο, με άλλους ανθρώπους ή οργανισμούς για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, όπως ενδεικτικά:

 • Γιατρούς, θεραπευτές και άλλες ιατρικές ειδικότητες, νοσοκομεία, κλινικές και άλλους παρόχους ιατρικών
  υπηρεσιών.
 • Προμηθευτές που μας εξυπηρετούν να παραδίδουν επιστολές και δέματα για λογαριασμό μας.
 • Αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες για να τους συνδράμουμε στα καθήκοντά τους ή με άλλους εάν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή κατόπιν σχετικής δικαστικής εντολής.
 • Εάν πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή αγοράσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακό στοιχείο, τον πιθανό αγοραστή ή πωλητή αυτής της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων.
 • Το κύριο μέλος του συμβολαίου ή των εκπρόσωπό του εάν δεν είστε το κύριο μέλος στο ατομικό συμβόλαιο (θα αποστέλλουμε σε αυτούς όλη την σχετική αλληλογραφία ασφάλισης και αποζημιώσεων και όλοι οι ασφαλισμένοι στο ίδιο συμβόλαιο ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση στην αλληλογραφία).
 • Τον εργοδότη σας για διοικητικούς λόγους εάν είστε ασφαλισμένος ή εξαρτώμενο μέλος σε εταιρικό συμβόλαιο.
 • Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για να μας βοηθήσουν στην καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, όπως νομικοί σύμβουλοι, μεταφραστές και διερμηνείς, ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επαγγελματίες στον ιατροφαρμακευτικό κλάδο, παρόχους
  ιατρικών υπηρεσιών και παρόχους ιατρικής ή/και ταξιδιωτικής βοήθειας εφόσον υπάρχει σχετικό έννομο συμφέρον.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια:

 • Για όσο χρονικό διάστημα είσαστε πελάτης μας, το είδος των υπηρεσιών και προϊόντων που έχετε μαζί μας και πότε θα σταματήσετε να είστε πελάτης μας.
 • Για όσο χρονικό διάστημα είναι λογικό να διατηρούμε αρχείο με τα προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας προς εσάς που απορρέουν από το νόμο.
 • Για όσο χρονικό υπάρχει δυνατότητα υποβολής αξίωσης.
 • Για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή συστήνουν οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τα επαγγελματικά επιμελητήρια ή φορείς.
 • Για όσο διάστημα χρειάζεται για να ολοκληρωθούν σχετικές διαδικασίες.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε εγγράφως για λεπτομέρειες των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβετε σχετικό αντίγραφο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβείς πληροφορίες που σας αφορούν ή να τις αφαιρέσετε.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή ορισμένων πληροφοριών από το αρχείο μας που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία μας βασίζεται σε λόγους δημοσίου συμφέροντος ή όπου σας έχουμε ενημερώσει ότι είναι αναγκαία η επεξεργασία των δεδομένων σας, για
  δικούς μας ή κάποιου τρίτου έννομους σκοπούς.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε δώσει σε εσάς ή σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα αναίρεσης συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας από μέρους μας πριν την σχετική αναίρεση, και θα σας ενημερώσουμε εάν δεν θα μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο
προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε το χρόνο απάντησης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα ή προτάσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, ή οποιοδήποτε προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Ιωάννης Ηλιομαρκάκης

Αγίου Πολυκάρπου 53
171 24 Νέα Σμύρνη
Αθήνα

Τ. +30 210 93 33 351
Φ. +30 210 93 45 681
Ε. info@eliomarkakis.com

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.